База стручног усавршавања
Најављени семинари у наредних 30 дана, одобрени стручни скупови / летње и зимске школе
Издања Завода
Погледајте и наручите сва издања Завода
Наставни планови и програми
Наставни планови и програми за основно и средње образовање и васпитање
База уџбеника и наставних средстава
Погледајте који су уџбеници одобрени за употребу за основно образовање и васпитање
Национални оквир квалификација у Србији

Регистарски подаци

Матични број
17568973

ПИБ
103476211

Текући рачун Завода
840-2068660-14

Контакт е-пошта
info@zuov.gov.rs