Baza stručnog usavršavanja
Najavljeni seminari u narednih 30 dana, odobreni stručni skupovi / letnje i zimske škole
Nastavni planovi i programi
Nastavni planovi i programi za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje
Dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva
Pogledajte listu dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava
Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji
 • Dodatna nastavna sredstva

  Listu odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava možete preuzeti ovde. Listu odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava čiji su zahtevi za odobravanje podneti od 1 – 30. septembra 2016. godine možete videti ovde. INFORMACIJA   o podnošenju zahteva za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava,…

  Detaljnije...
 • PLAN UDžBENIKA

  Plan udžbenika za nastavu na jezicima nacionalnih manjina
  Plan udžbenika za osnovnu školu – I ciklus
  Plan udžbenika za osnovnu školu – II ciklus
  Plan udžbenika za gimnazije

  Detaljnije...
 • DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O PRIMENI ODOBRENOG PROGRAMA

  Poštovani izvođači obuka,

  Na osnovu Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika na kraju svake školske godine tokom trajanja odobrenja programa (jul 2017. i jul 2018.) izvođač obuke je u obavezi da dostavi izveštaj Zavodu sa informacijama o načinu primene, efektima programa i primerima dobre prakse o čemu ste obavešteni u Uputstvu ustanovama, centrima za stručno usavršavanje, stručnim društvima, odnosno udruženjima za programe stalnog stručnog usavršavanja

  Detaljnije...
 • Javne nabavke

  Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog i apartmanskog smeštaja

  Detaljnije...
 • OBAVEŠTENjE – Novi pregled članova liste ocenjivača sačinjen po oblastima/predmetima

  OBAVEŠTENjE Obaveštavamo sve korisnike sajta Zavoda da je na istom izvršena zamena dokumenta Pregled članova liste ocenjivača sačinjen po oblastima/predmetima za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu pod brojem 782-1/2017 od 23. juna 2017.  sa novim pregledom, istog naziva, pod novim brojem 782-2/2017 od 27. juna 2017, kojim su ispravljene greške u izostavljanju akademskog zvanja…

  Detaljnije...
 • Priznavanje bodova ostvarenih na međunarodnom stručnim usavršavanju

  U skladu sa odredbama člana 22 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Sl. glasnik RS, br. 86/2015, 3/2016, 73/2016 i 80/2016) nastavnik, vaspitač ili stručni saradnik ima mogućnost ostvarivanja stručnog usavršavanja učestvovanjem na međunarodnom stručnom usavršavanju.

  Detaljnije...
 • Rešenje i Pregled Liste ocenjivača za izbor članova Centralne i oblasnih/predmetnih komisija

  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja objavljuje Rešenje o utvrđivanju Liste ocenjivača za izbor članova Centralne i oblasnih/predmetnih komisija koji će učestvovati u pripremi predloga za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu i Pregled članova liste ocenjivača sačinjen po oblastima/predmetima

  Detaljnije...