База стручног усавршавања
Најављени семинари у наредних 30 дана, одобрени стручни скупови / летње и зимске школе
Издања Завода
Погледајте и наручите сва издања Завода
Наставни планови и програми
Наставни планови и програми за основно и средње образовање и васпитање
База уџбеника и наставних средстава
Погледајте који су уџбеници одобрени за употребу за основно образовање и васпитање
Додатна наставна средства, наставна помагала, дидактичка средства и дидактичка игровна средства
Погледајте листу додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава
Национални оквир квалификација у Србији
 • Средње стручно образовање – електротехника

  АУТОЕЛЕКТИЧАР  Наставни план Обавезни предмети  Српски језик и књижевност  Српски као нематерњи језик  Страни језик I  Физичко васпитање  Математика  Историја  Рачунарство и информатика  Географија  Екологија и заштита животне средине  Социологија са правима грађана Изборни предмети  Грађанско васпитање  Други страни језик (изборни предмет)  Изабрани спорт  Историја (oдабране теме)  Етика  Логика  Изабрана поглавља математике  Индустријска географија  Ликовна…

  Детаљније...
 • Средње стручно образовање – трогодишњи профили преведени из огледа

  ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ МЕСАР  Наставни план Обавезни предмети  Српски језик и књижевност  Српски као нематерњи језик  Страни језик  Физичко васпитање  Математика  Историја  Рачунарство и информатика  Географија  Екологија и заштита животне средине  Социологија са правима грађана Изборни предмети  Грађанско васпитање  Други страни језик (изборни предмет)  Изабрани спорт  Историја (oдабране теме)  Етика  Логика  Изабрана поглавља…

  Детаљније...
 • Средње стручно образовање – четворогодишњи профили преведени из огледа

  Четворогодишњи профили ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР  Наставни план Обавезни предмети  Српски језик и књижевност  Српски као нематерњи језик  Страни језик I  Физичко васпитање  Математика  Рачунарство и информатика  Историја  Екологија и заштита животне средине  Латински језик  Физика  Географија  Биологија  Хемија  Социологија са правима грађана Изборни предмети  Грађанско васпитање  Други страни језик (изборни предмет)  Изабрани спорт  Историја (oдабране теме)…

  Детаљније...
 • Наставни планови огледних програма по подручјима рада

  Пољопривреда, производња и прерада хране Четворогодишњи профили  Виноградар – винар – оглед Трогодишњи профили  Пивар – оглед ***************** Шумарство и обрада дрвета Четворогодишњи профили  Надзорник парка – оглед  Техничар за ловство и рибарство – оглед  Техничар за обликовање намештаја и енетријера – оглед  Техничар за примарну обраду дрвета – оглед Трогодишњи профили  Столар – оглед…

  Детаљније...
 • Наставни план општеобразовних предмета по подручјима рада – Средње стручно образовање

  Пољопривреда, производња и прерада хране  НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА СВЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ Шумарство и обрада дрвета  НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА Геологија, рударство и металургија  НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА СВЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА ГЕОЛОГИЈА,…

  Детаљније...
 • Средње стручно образовање – Закони и подзаконска акта

  Закони Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15 ); Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 ). Закон о средњој школи (“Службени гласник РС“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 72/09) –   престаје да важи даном почетка…

  Детаљније...
 • Уметничке школе – закони и подзаконска акта

  Закони Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11); Закон о средњој школи (“Службени гласник РС“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 72/09); Закон о основној школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 66/94-УС, 22/02, 62/03-др. закон, 64/03-др. закон, 58/04, 62/04,…

  Детаљније...
 • Гимназије – закони и подзаконска акта

  Закони Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15); Закон о средњој школи (“Службени гласник РС“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 72/09);   Подзаконска акта План и програм Правилник о наставном плану и програму за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник”,…

  Детаљније...
 • Прописи и документи

  Закони Закон о основама система образовања и васпитања Закон о предшколском васпитању и образовању Закон о друштвеној бризи о деци Закон о основном образовању и васпитању Закон о образовању одраслих Закон о средњој школи Закон о уџбеницима и другим наставним средствима Закон о високом образовању Подзаконска акта Правилник о општим основама предшколског програма Програм свих…

  Детаљније...
 • РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ

  Регионални центар за проф. развој Ниш  http://www.rcnis.edu.rs/ Регионални центар за проф. развој Чачак http://www.rc-cacak.co.rs/ Регионални центар за проф. развој Ужице http://www.rcu-uzice.rs/ Регионални центар Кањижа http://www.rckanjiza.edu.rs/ Регионални центар за проф. развој Смедерево http://www.rcsmed.edu.rs/ Центар за стручно усавршавање Лесковац http://www.csuleskovac.edu.rs/ Центар за стручно усавршавање Крушевац http://www.csu.edu.rs/ Центар за стручно усавршавање Шабац http://www.csusabac.rs/ Центар за стручно усавршавање Кикинда…

  Детаљније...