База стручног усавршавања
Најављени семинари у наредних 30 дана, одобрени стручни скупови / летње и зимске школе
Издања Завода
Погледајте и наручите сва издања Завода
Наставни планови и програми
Наставни планови и програми за основно и средње образовање и васпитање
База уџбеника и наставних средстава
Погледајте који су уџбеници одобрени за употребу за основно образовање и васпитање
Додатна наставна средства, наставна помагала, дидактичка средства и дидактичка игровна средства
Погледајте листу додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава
Национални оквир квалификација у Србији
 • Мисија и визија

  Визија Завода за унапређивање образовања и васпитања јесте да у наредном периоду изгради, одржава и унапређује сопствени статус препознатљиве институције која даје стручни допринос, из своје надлежности, развоју система образовања и васпитања и тиме га чини квалитетнијим. Мисија Завода за унапређивање образовања и васпитања јесте да обезбеди да послови у вези са припремом докумената, давањем стручне…

  Детаљније...
 • Управљање, организација и запослени

  У П Р А В Љ А Њ Е Органи Завода су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор. Управни одбор је орган управљања Завода и има пет чланова, од којих су два из реда запослених у Заводу. Чланове именује и разрешава Влада. Управни одбор има следеће надлежности: –  доноси Статут Завода; –  доноси годишњи план и…

  Детаљније...
 • Делатност Завода

  Завод за унапређивање образовања и васпитања основала је Влада Републике Србије ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања. У Заводу се обављају  развојни, саветодавни, истраживачки и стручни послови у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, као и други послови у складу са законом, актом о оснивању и статутом. Завод…

  Детаљније...
 • Каталози програма сталног стручног усавршавања

  Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2006/07.      Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/08.     Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2008/09.     Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2009/10.     Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2010/11.  …

  Детаљније...
 • План за подстицање ученика са изузетним способностима у оквиру сарадње школе и специјализованих институција

  Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у току 2012. године, планирао је пројекат План за подстицање ученика са изузетним способностима у оквиру сарадње школе и специјализованих институција. Циљ пројекта је да се унапреди сарадња школе и специјализоване институције ради индивидуализације рада са даровитим ученицима и пружи стручна подршка школама у припреми…

  Детаљније...
 • Образовни профили преведени из огледа у образовни систем

  Образовни профили преведени из огледа у образовни систем ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНE Четворогодишњи профили  Пољопривредни техничар  Ветеринарски техничар  Прехрамбени техничар Трогодишњи профили  Месар  Прерађивач млека  Пекар  Руковалац – механичар пољопривредне технике ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ Трогодишњи профили  Кувар  Конобар  Посластичар ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА  Финансијски администратор  Пословни администратор ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  Аутоелектричар ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО  Геометар

  Детаљније...
 • Стручно усавршавање дефектолога/специјалних педагога запослених у васпитно-образовним установама за децу и ученике са сметњама у развоју

  У оквиру плана рада за 2013. годину, Сектора за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања и васпитања прикупљени су подаци за анализу стручног усавршавања дефектолога/специјалних педагога запослених у школама за ученике са сметњама у развоју и испитивање њихових потреба у овој области. На основу одговора и систематизованих података могу да се сагледају потребе за темама и…

  Детаљније...
 • Завршни испит и матурски испит

  Центар за стручно образовање и образовање одраслих – Сектор за развој квалификација и мрежу школа развио је методологију оцењивања заснованог на компетенцијама у стручном образовању. Методологија је резултат вишегодишњих истраживања и стечених искустава кроз имплементацију завршних и матурских испита као и примењених метода оцењивања у оквиру образовних профила у огледу. Методологија оцењивања заснованог на компетенцијама…

  Детаљније...